Terug naar actueel

Geslaagde informatieavond Kolpingbuurt Nijmegen, 2015 jul.

De Kolpingbuurt is in meerdere opzichten een begrip in Nijmegen. De komende jaren staat deze rasechte volkswijk een vernieuwing te wachten. Zowel de woningen als de openbare ruimte worden aangepakt . Buro SRO heeft samen met een klankbordgroep bewoners en de woningcorporatie Talis een voorlopig stedenbouwkundig plan gemaakt dat op 15 juli 2015 aan de buurt is gepresenteerd. Daarin is zowel renovatie als sloop en nieuwbouw opgenomen. Van de nu 242 woningen krijgen er 126 groot onderhoud en er komen 98 nieuwe woningen terug. De nieuwbouw is zodanigĀ  ingepast dat er meer ruimte ontstaat in de vorm van pleintjes: De Kolpinger Hofjes. De ruim 200 aanwezige bewoners op de informatieavond spraken hun waardering uit voor het plan en zien uit naar de uitwerking. Aan de slag dus!

Meer informatie: Guido Yntema en Arjan van der Mispel

Bewonersavond Kolpingbuurt Nijmegen