Terug naar actueel

Welstand nieuwe stijl, 2015 nov.

Laat de Omgevingswet maar komen.

ouderwetse welstandsnota

Welstand nieuwe stijl

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben de laatste maanden hard gewerkt aan de welstandsnota nieuwe stijl. Géén ‘ouderwetse’ nota, maar een regeling die helemaal klaar is voor de aanstaande Omgevingswet.

De Omgevingswet, die zich richt op het integreren van verschillende wetten en regels, vraagt nu al om een andere aanpak bij het maken van plannen. Buro SRO ziet daarin een kans. Een kans om visies, ontwerpen en beleidswensen meer in onderlinge samenhang te vertalen in regels. Bijkomend voordeel van deze integrale benadering is dat met minder regels beter gestuurd wordt op ruimtelijke kwaliteit. Deregulering en de zorg voor onze leefomgeving kunnen zo hand in hand gaan.

Eén van onze gemeentelijke klanten zag de kansen die wij zien ook. Samen met de betreffende ambtenaren hebben we de lijvige welstandsnota ‘oude stijl’ vervangen door een eigentijdse, heldere en leesbare nota. Het accent van de regeling ligt op een zorgvuldige toetsing van bouwaanvragen op  beeldbepalende plekken in de gemeente en is terughoudend daar waar de identiteit van de gemeente niet in het geding is.

Bestuurlijk bestaat voor deze voor de burger begrijpelijke benadering veel draagvlak. Daarmee is de discussie over afschaffen van welstand naar de achtergrond verdwenen.

Omdat de nota helemaal inspeelt op de komst van de Omgevingswet, kan deze straks gemakkelijk opgenomen worden in een Omgevingsplan. Vooruitlopend op de komst van het Omgevingsplan heeft de gemeente de keuze om de nota nu al digitaal raadpleegbaar te maken via ruimtelijkeplannen.nl. De eerste testen laten zien dat het werkt!

 

Meer informatie: maarten.geerts@buro-sro.nl en peter.abels@buro-sro.nl