Actueel

Concept omgevingsvisie Herontwikkeling recreatiecluster Horst

In het kader van het regionale programma Vitale vakantieparken Veluwe is er behoefte aan een kwaliteitsimpuls op recreatieterreinen. Enerzijds door in te zetten op versterken en vernieuwing binnen de verblijfsrecreatie en anderzijds door gebieden te transformeren naar andere functies. Voor … Lees verder

Ontwikkelingsvisie ’t Zand vastgesteld!

Afgelopen jaar heeft Buro SRO met veel plezier gewerkt aan de ontwikkelingsvisie voor ’t Zand in Huissen. ’t Zand vormt een overgangsgebied tussen de dorpskern en het buitengebied en kenmerkt zich door een afwisselend en fijnmazig landschap van open weiden, … Lees verder

Stedenbouwkundig plan Bloemenbuurt Didam vastgesteld!

Begin december 2018 was het zover: burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland en het bestuur van woningbouwvereniging Plavei stemden in met het stedenbouwkundig plan voor de Bloemenbuurt. Met dit plan kan nu de verdere uitwerking plaatsvinden voor nieuwbouw en … Lees verder

Herontwikkeling Landgoed de Valkenberg

Op de overgang van Nationaal park de Veluwezoom naar de IJssel liggen verschillende fraaie historische landgoederen en buitenplaatsen. Eén daarvan is ‘Landgoed de Valkenberg’. Na decennialang in gebruik te zijn geweest als zorghotel wordt sinds begin 2017 gezocht naar een … Lees verder

Aanleg zonnepark in Duiven gestart

Op 20 februari gaven burgemeester De Lange en verantwoordelijk wethouder Spaargaren van de gemeente Duiven het startsein voor de aanleg van het zonnepark Gansenwoirt op het synergiepark InnoFase. Het zonnepark is in het voorjaar klaar voor aansluiting op het elektriciteitsnet. … Lees verder

Duurzame start buurtpanel Bloemenbuurt Didam

Buro SRO werkt aan een plan voor de herstructurering van de Bloemenbuurt in Didam. Daarbij speelt het aspect duurzaamheid een prominente rol. Voor het zorgvuldig afwegen van alle aspecten van duurzaamheid in het planvormingsproces heeft Buro SRO een instrument ontwikkeld. … Lees verder

Parkeren: van bouwverordening naar bestemmingsplan

In elk nieuw bestemmingsplan staat inmiddels een parkeerregeling. Dat moet ook, want de Bouwverordening biedt hiervoor geen grondslag meer (Reparatiewet BZK 2014). Er gold sinds die tijd een overgangsregeling, maar die loopt per 1 juli 2018 af. Menig ouder bestemmingsplan … Lees verder

Buro SRO en Landgoednetwerk

Wist u dat Buro SRO deel uit maakt van Landgoednetwerk? Landgoednetwerk is een samenwerking van diverse professionals die als adviseur actief zijn in de landgoedwereld. Wij bundelen kennis en ervaring op het gebied van ontwikkeling, inrichting en beheer van landgoederen … Lees verder

Geslaagde ideeëndag Bloemenbuurt Didam

Afgelopen zaterdag 9 december vond de ideeëndag plaats voor de Bloemenbuurt in Didam. Doel was om in gesprek te gaan met bewoners en vooral informatie op te halen over hoe zij de buurt ervaren. De Bloemenbuurt is een typische jaren … Lees verder

Stedenbouwkundige visie Geluidsschermen

In het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) maakt ProRail plannen voor diverse spoortrajecten om de geluidsbelasting op nabijgelegen woningen te verminderen. Het betreft dan voornamelijk plannen voor geluidsschermen van 1m tot 5m hoog. Gemeenten kunnen invloed uitoefenen op de … Lees verder

Excursie SRO-Arnhem naar Groningen

De jaarlijkse excursie van Buro SRO – Arnhem leidde deze keer naar het noorden, naar de stad Groningen. Via de trein en de OV-fiets zijn verschillende projecten in de stad bezocht. Na een stop bij het Groninger Museum werd koers … Lees verder