Actueel

Buro SRO Arnhem 10 jaar!

Op 24 november 2020 was het zover: het eerste decennium Buro SRO Arnhem was een feit. Een feestelijke gebeurtenis waar we uiteraard bij stil hebben gestaan. In het wekelijks planningsoverleg werden de drie roergangers van de vestiging Arnhem verrast met … Lees verder

Aanleg bedrijventerrein Ederveen gestart!

Na het opstellen van het stedenbouwkundig ontwerp en de bestemmingsplanprocedure is de aanleg van de uitbreiding van het bedrijventerrein in Ederveen gestart. Om hierbij stil te staan hebben de initiatiefnemers Eigenheid Vastgoed en De Rietdekker BV de verschillende betrokken adviseurs … Lees verder

Plan voor nieuwe passantenhaven in Rhenen

Een nieuwe passantenhaven staat al heel lang op het verlanglijstje staat van de gemeente Rhenen. Al sinds de jaren ’90 wordt er gesproken over een nieuwe haven voor Rhenen. De huidige passantenhaven is hard aan een opknapbeurt toe en kan … Lees verder

Omgevingsdialoog Online

Participatie is een belangrijke pijler onder de aanstaande Omgevingswet, die nu al een vast onderdeel is van het ruimtelijk planvormingsproces. Door bij de start van het planproces een dialoog te voeren met omwonenden en belanghebbenden wordt in een vroeg stadium … Lees verder

Geselecteerd voor prijsvraag Mosterdhof in Westervoort

Op donderdag 13 februari 2020 vond in Villa Jongerius in Utrecht de kick-off plaats van Panorama Lokaal, een ontwerpprijsvraag om woonwijken klaar te maken voor de toekomst. Ons multidisciplinaire team is geselecteerd om nieuwe energie te geven aan de Westervoortse … Lees verder

Gemeente Maasdriel kiest voor burgerparticipatie in Well

Na het vertrek van de korfbalclub de Maaskanters uit Well besloot de gemeente de locatie te herontwikkelen naar woningbouw. De gemeente besloot om als eerste project binnen de gemeente een participatietraject op te starten waarbij inwoners actief betrokken werden bij … Lees verder

Bordspel met bewoners voor herinrichting Couwenhoven-zuid

Voor de herinrichting van de openbare ruimte in de woonwijk Couwenhoven-zuid in Zeist heeft SRO samen met de gemeente een participatief planproces opgezet. Tijdens 4 werkateliers krijgen de bewoners de mogelijkheid om naar eigen idee en met een aantal spelregels … Lees verder

Concept omgevingsvisie Herontwikkeling recreatiecluster Horst

In het kader van het regionale programma Vitale vakantieparken Veluwe is er behoefte aan een kwaliteitsimpuls op recreatieterreinen. Enerzijds door in te zetten op versterken en vernieuwing binnen de verblijfsrecreatie en anderzijds door gebieden te transformeren naar andere functies. Voor … Lees verder

Ontwikkelingsvisie ’t Zand vastgesteld!

Afgelopen jaar heeft Buro SRO met veel plezier gewerkt aan de ontwikkelingsvisie voor ’t Zand in Huissen. ’t Zand vormt een overgangsgebied tussen de dorpskern en het buitengebied en kenmerkt zich door een afwisselend en fijnmazig landschap van open weiden, … Lees verder