Actueel

Gemeente Maasdriel kiest voor burgerparticipatie in Well

Na het vertrek van de korfbalclub de Maaskanters uit Well besloot de gemeente de locatie te herontwikkelen naar woningbouw. De gemeente besloot om als eerste project binnen de gemeente een participatietraject op te starten waarbij inwoners actief betrokken werden bij … Lees verder

Bordspel met bewoners voor herinrichting Couwenhoven-zuid

Voor de herinrichting van de openbare ruimte in de woonwijk Couwenhoven-zuid in Zeist heeft SRO samen met de gemeente een participatief planproces opgezet. Tijdens 4 werkateliers krijgen de bewoners de mogelijkheid om naar eigen idee en met een aantal spelregels … Lees verder

Concept omgevingsvisie Herontwikkeling recreatiecluster Horst

In het kader van het regionale programma Vitale vakantieparken Veluwe is er behoefte aan een kwaliteitsimpuls op recreatieterreinen. Enerzijds door in te zetten op versterken en vernieuwing binnen de verblijfsrecreatie en anderzijds door gebieden te transformeren naar andere functies. Voor … Lees verder

Ontwikkelingsvisie ’t Zand vastgesteld!

Afgelopen jaar heeft Buro SRO met veel plezier gewerkt aan de ontwikkelingsvisie voor ’t Zand in Huissen. ’t Zand vormt een overgangsgebied tussen de dorpskern en het buitengebied en kenmerkt zich door een afwisselend en fijnmazig landschap van open weiden, … Lees verder

Stedenbouwkundig plan Bloemenbuurt Didam vastgesteld!

Begin december 2018 was het zover: burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland en het bestuur van woningbouwvereniging Plavei stemden in met het stedenbouwkundig plan voor de Bloemenbuurt. Met dit plan kan nu de verdere uitwerking plaatsvinden voor nieuwbouw en … Lees verder

Herontwikkeling Landgoed de Valkenberg

Op de overgang van Nationaal park de Veluwezoom naar de IJssel liggen verschillende fraaie historische landgoederen en buitenplaatsen. Eén daarvan is ‘Landgoed de Valkenberg’. Na decennialang in gebruik te zijn geweest als zorghotel wordt sinds begin 2017 gezocht naar een … Lees verder

Aanleg zonnepark in Duiven gestart

Op 20 februari gaven burgemeester De Lange en verantwoordelijk wethouder Spaargaren van de gemeente Duiven het startsein voor de aanleg van het zonnepark Gansenwoirt op het synergiepark InnoFase. Het zonnepark is in het voorjaar klaar voor aansluiting op het elektriciteitsnet. … Lees verder

Duurzame start buurtpanel Bloemenbuurt Didam

Buro SRO werkt aan een plan voor de herstructurering van de Bloemenbuurt in Didam. Daarbij speelt het aspect duurzaamheid een prominente rol. Voor het zorgvuldig afwegen van alle aspecten van duurzaamheid in het planvormingsproces heeft Buro SRO een instrument ontwikkeld. … Lees verder

Parkeren: van bouwverordening naar bestemmingsplan

In elk nieuw bestemmingsplan staat inmiddels een parkeerregeling. Dat moet ook, want de Bouwverordening biedt hiervoor geen grondslag meer (Reparatiewet BZK 2014). Er gold sinds die tijd een overgangsregeling, maar die loopt per 1 juli 2018 af. Menig ouder bestemmingsplan … Lees verder