Expertise

Stedenbouw

 • Omgevingsvisie, toekomstvisie, dorpsvisie
 • Stedenbouwkundig plan
 • 3d-presentatie
 • Beeldkwaliteitsplan, kavelpaspoort
 • Herijking welstandsbeleid
 • Supervisie
 • Inrichtingsplan openbare ruimte

Ruimtelijke Ordening

 • Omgevingsplan
 • Bestemmingsplan voor stedelijk gebied en buitengebied, beheer- of ontwikkelgericht
 • Bijzondere planfiguren zoals een sectorplan of veegplan
 • Ruimtelijke onderbouwing
 • Quickscan haalbaarheid
 • Locatiestudie
 • Bezonningsstudie

Ontwikkelingsmanagement

 • Implementatie Omgevingswet
 • Coördineren van benodigde onderzoeken
 • Coaching, opleiding & vraagbaak bij het zelf maken van plannen
 • Mediation (ontwerpende bemiddeling)
 • Begeleiding Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
 • Planschaderisico-analyse
 • Projectleiding en detachering

En méér …….specialist in plannen voor:

 • Landgoederen
 • Hergebruik van monumenten
 • Recreatieterreinen
 • Vrijkomende agrarische bebouwing