Cultuurhistorie & landgoederen

Herontwikkeling van landgoederen en cultuurhistorisch vastgoed

Hoe wij onze leefomgeving ervaren, wordt in sterke mate bepaald door het samenspel van gebouwen, groen en inrichting van de openbare ruimte. In veel gebieden spelen landgoederen en cultuurhistorisch vastgoed daarbij een essentiële rol. Hun vaak al eeuwenlang bewaarde kwaliteiten geven een bepaalde sfeer en identiteit aan de plek. Niet verrassend dan ook dat de maatschappij hier een hoge waardering aan geeft en dit tot deze kwaliteiten wil behouden. Het behouden van de (cultuur)historische kwaliteiten is de laatste decennia steeds meer onder druk komen te staan. Subsidiestromen voor restauratie en beheer worden minder, terwijl de recreatieve druk op veel gebieden alleen maar toeneemt. Het is dus nodig om andere bronnen van inkomsten te zoeken om het onderhoud te bekostigen.

De overheid (h)erkent dit ook en geeft gelukkig steeds meer ruimte voor herontwikkeling op en in bestaande landgoederen en cultuurhistorische gebouwen. Een dergelijk proces is echter niet eenvoudig. Juist omdat de maatschappij deze waarden hoog waardeert, heeft ook iedereen er een mening over. In de praktijk komt dit vaak neer op het behouden van dat wat bestaat en ontwikkeling van hetgeen dat verdwenen is. Hiermee ontstaat vaak een situatie, waarbij de instandhouding nog steeds een uitdaging is. Dat is niet onze aanpak.

Landgoederen en ander cultuurhistorisch vastgoed hebben vaak een hele geschiedenis achter zich. Deze geschiedenis kenmerkt zich door aanpassingen aan de tijd(geest) en gewijzigde economische omstandigheden. Het vermogen zich aan te passen heeft er voor gezorgd dat ze nog bestaan. Op het moment dat we als Buro SRO bezig gaan met een dergelijke locatie, kijken we ook heel nadrukkelijk naar het verleden. Hierin zijn vaak aanknopingspunten te vinden voor een duurzame toekomst. Soms bestaat deze toekomst uit het doorborduren op een bepaalde tijdslaag, in andere gevallen juist uit het realiseren van een nieuwe laag. Een blauwdruk hiervoor bestaat niet, iedere plek heeft zo zijn eigen bijzonderheden en kwaliteiten. Buro SRO helpt graag deze verder te ontwikkelen zodat een duurzame instandhouding mogelijk is en blijft.

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden? Geprikkeld door deze informatie: bel een van onze adviseurs. We komen graag bij u langs. De meest recente projecten van ons treft u hier.

Diverse adviseurs van Buro SRO zijn ook aangesloten bij het ‘landgoednetwerk’ https://www.landgoednetwerk.nl/

Ruimte op landgoederen

Bij het realiseren van ontwikkelingen op landgoederen wordt het bestemmingsplan nogal eens als een obstakel ervaren. Om het landgoed in al zijn aspecten te beschermen zijn de regels behoudend, mag er weinig en zijn vaak ingewikkelde en kostbare vergunningprocedures nodig. De hoge kwaliteit wordt vaak als reden gezien om de bestaande situatie te willen conserveren. Maar om een landgoed levend te houden is ook ontwikkeling nodig.

Het rapport “Ruimte op landgoederen” laat voorbeelden zien van bestemmen met meer bewegingsruimte en maatwerk. Dat is niet alleen een taak voor gemeenten, ook wordt aangegeven wat een landgoedeigenaar hier zelf in kan doen.

Het rapport is gemaakt in opdracht van het Overijssels Particulier Grondbezit en met subsidie van de provincie Overijssel.