Terug naar actueel

Geslaagde StartUp omgevingsvisie Zwartewaterland, 2015 mei

Op 12 mei is een geslaagde StartUp omgevingsvisie Zwartewaterland bij de gemeente gehouden. Na een korte toelichting op de reikwijdte en juridische basis van de omgevingsvisie zijn met de aanwezigen de mogelijkheden verkend. De omgevingsvisie schetst, volgens de Omgevingswet, een integraal toekomstbeeld van de fysieke leefomgeving. Maar wat kun je er nu eigenlijk mee? Wat moet je er mee? Hoe geef je het vorm? Aan het eind van de ochtend resulteerde een verkenning van deze vragen in een eerste overzicht met uitgangspunten voor de omgevingsvisie van Zwartewaterland. Handig, omdat de omgevingsvisie geheel naar eigen inzicht en op maat gemaakt kan worden. Buro SRO is er klaar voor om dit samen met gemeenten op te pakken! Voor meer informatie over de StartUp omgevingsvisie kunt u contact opnemen met Guido Yntema  en Erwin Stevens.

Geslaagde StartUp omgevingsvisie Zwartewaterland

Geslaagde StartUp omgevingsvisie Zwartewaterland