Terug naar actueel

Meer mogelijkheden voor woningbouw in Brabants buitengebied met ‘Maatwerk omgevingskwaliteit’

Sinds kort zijn er meer mogelijkheden voor het realiseren van een woning in de provincie Brabant. Medio april 2022 is de Interim Omgevingsverordening (IOV) Noord Brabant in werking getreden. Een belangrijke wijziging daarin is de invoering van de nieuwe regeling ‘Maatwerk omgevingskwaliteit’. De regeling vervangt de Ruimte-voor-ruimte, kwaliteitsverbetering bebouwingsconcentraties en de landgoederenregeling.


Afbeelding: architectenweb.nl

Naast sloop van opstallen zijn ook andere fysieke tegenprestaties mogelijk voor de bouw van één of meerdere woningen op daarvoor geschikte plekken. Ook is onderscheid gemaakt tussen het type woningen en de tegenprestatie die daarbij hoort. Buro SRO heeft inmiddels verschillende projecten in het kader van deze regeling lopen.

De nieuwe regeling Maatwerk omgevingskwaliteit

De 2 belangrijkste verschillen met de voorgaande regelingen zijn: de omvang van de tegenprestatie i.r.t. het type te bouwen woning en de wijze waarop daar invulling aan kan worden gegeven.

Tegenprestatie i.r.t. woningtype
De omvang van de tegenprestatie varieert van een enkele vrijstaande woning (kwaliteitsimpuls van €125.000,-) tot een tiny house van max. 150m³ (kwaliteitsimpuls van €20.000,-) en alles wat daartussen valt. Hiermee wordt het dus ook haalbaar om kleinere woningen in het buitengebied te bouwen.

Invulling van de tegenprestatie
Het andere belangrijke verschil met vorige regelingen is dat de tegenprestatie naast aankoop van een ruimte voor ruimte titel ook (deels) kan worden voldaan door fysieke kwaliteitsverbeterende maatregelen. Zoals het toevoegen van natuurwaarden, cultuurhistorische waarden of extensieve recreatieve faciliteiten. Deze waarden worden ook financieel omgerekend.
Ongewijzigd is dat de ontwikkelingen alleen worden toegelaten in bebouwingsconcentraties (linten, clusters en kernrandzones).

Intussen heeft Buro SRO diverse projecten begeleid. Heeft u vragen n.a.v. deze nieuwe regeling of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Lars.Schothuis@buro-sro.nl .