Terug naar actueel

Parkeren: van bouwverordening naar bestemmingsplan

In elk nieuw bestemmingsplan staat inmiddels een parkeerregeling. Dat moet ook, want de Bouwverordening biedt hiervoor geen grondslag meer (Reparatiewet BZK 2014). Er gold sinds die tijd een overgangsregeling, maar die loopt per 1 juli 2018 af.

Menig ouder bestemmingsplan zal nog geen parkeerregeling bevatten. Dan kan een vergunningaanvraag niet getoetst worden aan de parkeernormen, ook al is er een knelpunt op het gebied van parkeren! De oplossing: een Parapluplan.

Parapluplan parkeren
Een eenvoudige manier om in één keer alle bestemmingsplannen te voorzien van een juiste regeling, is het opstellen van een Parapluplan (de officiële naam is de partiële herziening conform de Rsro2012). Dit plan kan parkeernormen opnemen in de planregels, maar kan ook verwijzen naar het gemeentelijke parkeerbeleid of naar cijfers van het CROW. Met een dynamische verwijzing wordt bij een wijziging van het beleid automatisch het nieuwe beleid van toepassing.

Omgevingswet en parkeren
Een thematische regeling voor het parkeren is ook een mooie voorloper op de naderende Omgevingswet. Door de geometrie locatiegericht op te stellen kan het een stuk gebruiksvriendelijker dan u denkt! Vraag ons naar de mogelijkheden voor een goede parkeerregeling.