Terheijden

Bergen 26

Opdrachtgever familie Van Oosterhout
Contactpersoon Peter Abels, Erwin Stevens
Jaar 2015-2016

In verband met de beëindiging van het agrarische bedrijf aan de straat Bergen in Terheijden, is een plan gemaakt voor herontwikkeling van tot wonen. De karakteristieke wederopbouwboerderij uit 1947 is in het kader van behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing gesplitst in twee woningen en de overtollige bedrijfsbebouwing, inclusief mestsilo en sleufsilo’s, is gesloopt. Door het landschappelijk inpassingplan voegt het plan zich in de groene omgeving.

Buro SRO heeft opdrachtgever begeleid in het gehele planvormingstraject en de benodigde producten verzorgd zoals ontwerp, bestemmingsplan, landschappelijk inpassingplan en waardestellende architectuurhistorische verkenning.