Nunspeet

Actualisatie Welstandsnota

Opdrachtgever Gemeente Nunspeet
Contactpersoon Peter Abels, Maarten Geerts
Jaar 2015

Met de vaststelling van de nieuwe welstandsnota legt de gemeente Nunspeet de nadruk op bescherming van de beeldbepalende gebieden en panden. Daarmee vervallen heel veel regels voor minder in het oog springende gebieden. Door te beschermen wat de inwoners waardevol vinden en ruimte te bieden waar dat kan, wordt invulling gegeven aan de roep om deregulering zonder dat het draagvlak voor  welstand vervalt.

De Welstandsnota is gemaakt op een nieuwe digitale leest die goed aansluit bij de aanstaande  Omgevingswet. De geometrie is een .gml en de regeling zelf bestaat uit een .xml: technische standaarden waarop de standaarden van de nieuwe Omgevingswet ook gebaseerd zullen zijn.

Buro SRO werkt ook aan de Pilot Omgevingsplan Nunspeet, waar deze welstandsnota integtraal onderdeel van uitmaakt.

Bekijk de nota: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0302.Welstandsnota2015-vg01