Leidsche Rijn

Amaliapark Utrecht IP

Opdrachtgever Estea
Contactpersoon John van de Zand
Jaar 2017

Op de kop van het Amaliapark in Utrecht is het laatste deel van het dit park ontwikkeld met plaats voor een kerk en een appartementencomplex. Buro SRO is gevraagd om, in nauwe samenspraak met omwonenden, het inrichtingsplan voor het buitenterrein op te stellen.

Het ontwerp gaat uit van twee gebouwde massa’s op de kop van het park met daartussen ruimte voor doorzicht en parkeren. Gezien de hoeveelheid parkeren is de keuze gemaakt om een zo groen mogelijke uitstraling te krijgen door het toepassen van ‘groene’ bestrating. De ruimte rondom de kerk en het wooncomplex gaat over in het park door een glooiende groenstrook. De entree van de kerk en het wooncomplex zijn geaccentueerd door middel van beplanting en een enkele boom.