Uddel

Amersfoortseweg 287 – 291

Opdrachtgever Vidazz
Contactpersoon Erwin Stevens
Jaar 2015

De voormalige kalverhouderij aan de Amersfoortseweg in het buitengebied van de gemeente Apeldoorn maakt onderdeel uit van de “Agrarische Enclave” rondom Uddel, Meerveld en Nieuw-Milligen. In het kader van het functieveranderingsbeleid worden de stallen gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. Belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp was inpassing in de aanwezige landschappelijke ‘kamerstructuur’ (complex van houtsingels en bosranden) en vormgeving van de panden aansluitend op de agrarische karakteristiek. Om dit goed te borgen heeft Buro SRO een inrichtings- en beeldkwaliteitsplan opgesteld. Op basis van het inrichtingsplan is vervolgens een beplantingsplan opgesteld om het plan landschappelijk goed in te passen.