Doesburg

Archeologie bestemmingsplan Doesburg

Opdrachtgever Gemeente Doesbrug
Contactpersoon Maarten Geerts
Jaar 2010

De gemeente Doesburg vroeg zich af op welke wijze de archeologische waarden op een juiste en heldere manier beschermd kunnen worden. Op advies van Buro SRO is besloten een sectorplan te ontwikkelen: Archeologie bestemmingsplan Doesburg.
Het Sectorplan is een bijzondere planfiguur. Het regelt één of meerdere planaspecten in één keer voor hèèl de gemeente. Daarbij kan gedacht worden aan aspecten als archeologie, industrielawaai, ecologie of dijkzones. Het plan maakt zo efficiënt beheer mogelijk van ruimtelijke informatie.
Voor een aantal gemeenten heeft SRO het archeologiebeleid in een Sectorplan voor het hele gemeentelijke grondgebied juridisch geregeld. Aanpassing van alle geldende bestemmingsplannen was daardoor niet meer nodig. Het Sectorplan bespaarde zo tijd en geld.

  • plaatje sectorplan Archeologie Doesburg