Bathmen

Bathmense Enk

Opdrachtgever Le Clercq planontwikkeling & Nebra Ontwikkeling en Onroerend Goed b.v.
Contactpersoon Guido Yntema
Jaar 2017

De ontwikkeling van het plangebied betekent een belangrijk keuzemoment voor de Bathmense Enk: verder uitbreiden zoals eerder waardoor het gebied onherkenbaar op gaat in uitbreidingswijken of de Enk als drager voor een nieuw dorpsdeel. De visie benut de ruimtelijke opbouw en eenheid van de Enk en koppelt deelplannen aan elkaar met twee overkoepelende identiteiten: Wonen Aan de Enk en Wonen Op de Enk. De begrenzing van deze gebieden wordt gevormd door het ovaal van de Enk met een buitenring en binnenring. Via doorzichten tussen de deelplannen blijft de Enk van buitenaf beleefbaar en andersom verbinden ze de deelplannen met het omringende landschap.