Ederveen

Bedrijventerrein Ederveen

Opdrachtgever Eigenheid Vastgoed / De Rietdekker BV
Contactpersoon Erik Mekelenkamp
Jaar 2019

In Ederveen is een burgerinitiatief ontstaan om met elkaar een kleinschalige uitbreiding van het lokale bedrijventerrein te realiseren. Eigenheid Vastgoed en grondeigenaar De Rietdekker BV nemen de ontwikkeling van het terrein voor hun rekening en hebben Buro SRO gevraagd het stedenbouwkundig ontwerp en beeldkwaliteitsplan op te stellen.

Het plan omvat bedrijfskavels en woon-/werkkavels. De ligging van de onderlinge perceelsgrenzen is variabel, al naar gelang de behoefte uiteindelijke kopers. Kenmerkend aan het plan is de robuuste groenstructuur. De oost-west lopende houtsingels zijn typisch voor het cultuurhistorisch waardevolle slagenlandschap rondom Ederveen. Tevens wordt met de robuuste groenstructuur het leefgebied van de steenuil gemitigeerd, waardoor een natuurinclusief ontwerp is ontstaan.