Lienden

Bedrijventerrein Middelwaard-West

Opdrachtgever AgruniekRijnvallei, K3Delta, Middelwaard BV
Contactpersoon Peter Abels
Jaar 2013

Op het bedrijventerrein Marsdijk in het gebied Middelwaard in Lienden is een herontwikkeling gaande.
Het gaat om de inrichting van een op- en overslagterrein voor zand, grind en klei (K3Delta), de aanpassing van een op- en overslagfaciliteit (AgruniekRijnvallei) en de vernieuwing van gebouwen en terreininrichting van een bedrijf voor houtverwerking (Middelwaard BV). De gemeenteraad van Buren wilde, naast een bestemmingsplan, met een beeldkwaliteitsplan graag vastleggen hoe het terrein zo goed mogelijk landschappelijk kan worden ingepast. Dit plan bevat uitgangspunten voor de inrichting van het terrein en de aangrenzende gronden en voor de nieuw te realiseren bebouwing. Met principetekeningen en fotomontages is de gewenste toekomstige situatie voor het bedrijventerrein Middelwaard-West Lienden inzichtelijk gemaakt.

  • Bedrijventerrein Middelwaard-West Lienden analyse