Druten

Beeldkwaliteitplan Kattenburg

Opdrachtgever KlokOntwikkeling BV en gemeente Druten
Contactpersoon John van de Zand
Jaar 2013

Voor Kattenburg is Buro SRO in eerste instantie gevraagd het bestemmingsplan op te stellen. In onze advisering hebben wij ook kritisch gekeken naar het bestaande stedenbouwkundig concept en de beoogde beeldkwaliteit en hiervoor verbeteringsvoorstellen gedaan. Het beeldkwaliteitplan gaat uit van het respecteren van de omgeving door deels historiserende bebouwing toe te passen en een deel meer eigentijds. De inrichting van het binnengebied en de woonstraat is bepalend voor de dorpse beleving en de woonkwaliteit. Aan de hand van beeldkwaliteiteisen, voor zowel bebouwing als de inrichting van het openbaar gebied, ontstaat een samenhangend hoogwaardige invulling.

Voor het plangebied is, naast het bestemmings- en beeldkwaliteitplan, tevens een inrichtingsvoorstel gemaakt voor het openbaar gebied.