Hoevelaken

Beeldkwaliteitplan Telstar-terrein

Opdrachtgever Gemeente Nijkerk
Contactpersoon John van de Zand
Jaar 2011

Het stedenbouwkundig plan voor de transformatie van het voormalige sportcomplex Telstar naar woningbouw was reeds opgesteld. Het beeldkwaliteitplan vormt een verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan en zodoende de schakel met het uiteindelijke architectonische ontwerp. Door middel van schetsen, referentiebeelden en doorsneden zijn de verschillende beeldkwaliteitrichtlijnen verduidelijkt. Naast het beeldkwaliteitplan is eveneens een stedenbouwkundig matenplan inclusief bijbehorende doorsneden opgesteld. In deze verbeelding is de definitieve maatvoering van de ontwikkeling vastgelegd.