Schalkwijk

Beeldkwaliteitsplan Antoniahoeve

Opdrachtgever Mevr. van Bennekom
Contactpersoon Krijn Lodewijks
Jaar 2016

Het perceel rond de monumentale Antoniahoeve te Schalkwijk wordt herontwikkeld. Bestaande agrarische opstallen maken plaats voor een uitbreiding van de vergaderfaciliteiten, aangevuld met vijf woningen, een beheerderswoning en een kas. Na eerder een schetsontwerp en een principeverzoek voor deze ontwikkeling te hebben vervaardigd heeft Buro SRO nu ook het beeldkwaliteitsplan opgesteld. Centraal staat een rustige, eigentijdse vormgeving met houten volumes die refereren naar het agrarische karakter van het gebied. Het beeldkwaliteitsplan bevat dan ook specifieke spelregels ten aanzien van de massaopbouw en vormgeving van deze volumes. Wat betreft de inrichting wordt ingezet op een boomgaard aan het lint en een gezamenlijk erf daarachter van waaruit er doorzicht naar het achterliggende landschap is.