Hillegom

Beheersverordening De Polders

Opdrachtgever Gemeente Hillegom
Contactpersoon Jeroen van Nuland
Jaar 2013

Voor De Polders, ten noorden van de kern Hillegom, was het de noodzaak om het gebied zo snel mogelijk van een actuele regeling te voorzien. Naar aanleiding van advies van Buro SRO heeft de gemeente daarom besloten voor het gebied een beheersverordening op te stellen. Uitgangspunt van de beheersverordening is het vastleggen van de bestaande situatie. Buro SRO heeft daarom een uitgebreide gebiedsinventarisatie uitgevoerd, aan de hand waarvan de verbeelding is opgesteld. Wat betreft de regeling is uitgegaan van het gebruik in ruime zin. Dit houdt in dat de bestaande mogelijkheden grotendeels worden gecontinueerd.