Benthuizen

Bentwijck

Opdrachtgever Gemeente Alphen aan den Rijn
Contactpersoon Henk van Arendonk
Jaar 2019-2021

Het bestemmingsplan Bentwijck heeft betrekking op een locatie met een omvang van circa 8,5 hectare tussen de kern Benthuizen en bedrijvenpark Verbreepark. Beoogd wordt om hier maximaal 200 woningen en een nieuwe Brede School mogelijk te maken. Hiervoor hebben wij in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn een globaal bestemmingsplan opgesteld. Gebruik is gemaakt van de bestemming ‘Woongebied’, waarin de ruimtelijke kaders zijn vastgelegd. Zo zijn de maximum goot- en bouwhoogten vastgelegd en de locatie van de hoofdontsluiting. Ook is de locatie van de Brede school aangeduid. Middels een voorwaardelijke verplichting zijn tevens de belangen vanuit de aangrenzende bedrijven geregeld. In combinatie met de bestemming ‘Groen’ voor de relevante groene randen, levert dat een werkbaar kader op voor de beoogde ontwikkelingen en geeft het rechtszekerheid voor omwonenden.