Binnenmaas

Bestemmingsplan bedrijvenpark Reedijk

Opdrachtgever Vivesta
Contactpersoon Jeroen van Nuland
Jaar 2013

De eigenaren van het bedrijventerrein Reedijk in Heinenoord zijn voornemens dit terrein te herstructureren en uit te breiden van 10 naar 20 ha. Het vigerende planologische regime was onvoldoende toegesneden op de beoogde ontwikkeling. Om de uitbreiding te faciliteren is allereerst de provinciale bebouwingscontour verruimd. Vervolgens is een beeldkwaliteitskader opgesteld. Buro SRO is betrokken om dit kader te laten landen in een nieuw bestemmingsplan, waardoor de ruimtelijke kwaliteitswinst juridisch werd verankerd. In overleg met de gemeente en de eigenaren is een kwalitatief bestemmingsplan opgesteld waarin het behoud van de toekomstwaarde van de bedrijfslocatie, de economische uitvoerbaarheid en de ruimtelijke en milieutechnische inpasbaarheid centraal stonden.