Blaricummermeent

Bestemmingsplan Blaricummermeent

Opdrachtgever Gemeente Blaricum
Contactpersoon Jeroen van Nuland
Jaar 2011

Voor de Blaricummermeent is er door ontwerpbureau B+B in samenwerking met de gemeente een stedenbouwkundig plan gemaakt.

Buro SRO heeft de opdracht gekregen om op basis van dit ontwerp de noodzakelijke bestemmingsplannen op te stellen en de gemeente met juridisch advies bij te staan.

Als eerste is de hoofdstructuur, bestaande uit de water- en groen- en wegenstructuur vastgelegd in een bestemmingsplan. De inrichting van woonvelden wordt vervolgens per fase in aparte bestemmingsplannen geregeld.

Met deze aanpak ontstaat veel flexibiliteit in de programmatische invulling van het woongebied en zijn de belangrijkste structurende elementen van het plan vastgelegd.