Doorn

Bestemmingsplan De Basis

Opdrachtgever Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Contactpersoon Maarten de Weerd
Jaar 2014

Het voormalige BNMO-terrein is gelegen aan de buitenrand van Doorn, midden in de Stichtse Lustwarande. De huidige eigenaar en gebruiker, een zorgverlener, is zich aan het heroriënteren op de toekomst. Het uiteindelijke eindbeeld van de heroriëntatie is sterk afhankelijk van ontwikkelingen in de zorg en in de zorgvastgoed. Buro SRO is door de gemeente betrokken om een bestemmingsplan op te stellen wat voldoende ruimte biedt voor toekomstige ontwikkelingen maar tegelijkertijd maximale rechtszekerheid biedt aan omwonenden, voldoende sturing biedt ten aanzien van terreininrichting, de aanwezige ecologische hoofdstructuur beschermd en recht doet aan de huidige (zeer ruime) bouw- en gebruiksrechten.