Valkenswaard

Bestemmingsplan en m.e.r. Buitengebied

Opdrachtgever Gemeente Valkenswaard
Contactpersoon Jeroen van Nuland
Jaar 2013

Voor het buitengebied van Valkenswaard waren een groot aantal verouderde bestemmingsplannen van kracht. Onder meer vanwege de actualisatieverplichting was de gemeente voornemens binnen een relatief kort tijdsbestek deze plannen te vervangen door één bestemmingsplan Buitengebied. Daarbij diende de bestaande rechten in dit omvangrijke gebied vertaald te worden in een eenduidige regeling. Hierbij vormde niet alleen de complexiteit van het gebied en de diverse bestaande regelingen een uitdaging, maar ook de inpasbaarheid van de gewenste regeling in de provinciale, landelijke en Europese regelgeving. Door met de actoren eerst overeenstemming te verkrijgen over de uitgangspunten (kadernota) is het mogelijk gebleken het proces zeer doelmatig en effectief in te richten.