Kaag

Bestemmingsplan Kaag

Opdrachtgever Gemeente Kaag en Braassem
Contactpersoon Jeroen van Nuland
Jaar 2014

Voor het eiland Kaag diende een nieuw bestemmingsplan opgesteld te worden. Het eiland kenmerkt zich onder andere door haar watersport, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. De bewoners weten wat ze met het eiland willen en zochten nadrukkelijk mogelijkheden om mee te werken aan het nieuwe bestemmingsplan. Aan de hand van diverse dorpsraad- en bewonersbijeenkomsten is samen met de bewoners een nieuwe regeling opgesteld. Dit heeft geleid tot een breed gedragen plan waarin niet alleen het rijksbeschermd dorpsgezicht en huidige beleidsinzichten zijn plek hebben gekregen maar ook veel specifieke gebruikerswensen.

Gelijktijdig aan de actualisatie zijn diverse ontwikkelingen meegenomen. Middels de zogenaamde veegplansystematiek konden deze ontwikkelingen bij het bestemmingsplan worden aangehaakt.