Zederik

Bestemmingsplan kernen

Opdrachtgever Gemeente Zederik
Contactpersoon Jeroen van Nuland
Jaar 2013

In het kader van de actualisering van haar bestemmingsplannen diende voor de kernen in de gemeente Zederik een nieuw bestemmingsplan opgesteld te worden. Overeenkomstig het oude bestemmingsplan is één bestemmingsplan voor de zeven kernen opgesteld. Het betreft een consoliderend bestemmingsplan.

Buro SRO heeft voorafgaand aan het opstellen van het bestemmingsplan een (veld-)inventarisatie uitgevoerd. Met deze inventarisatie zijn de bestaande functies en bebouwing in beeld gebracht. Deze bebouwing en functies zijn vervolgens terug te vinden op de verbeelding van het bestemmingsplan. Wat betreft de regels is getracht zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande regelingen.