Houten

Bestemmingsplan `t Goy

Opdrachtgever Gemeente Houten
Contactpersoon Jeroen van Nuland
Jaar 2014

Het buitengebied van gemeente Houten bestaat uit een aantal deelgebieden waaronder het Eiland van Schalkwijk en het Goy. Voor dit laatste gebied diende het bestemmingsplan geactualiseerd te worden. De dynamiek in het gebied is de laatste jaren, door de rol van Houten als groeigemeente, sterk veranderd. Het bestemmingsplan diende hier een goed antwoord op te geven, alsmede aspecten zoals spuithinder, huisvesting seizoenswerkers en niet agrarisch gebruik van fruitschuren plaats te geven. Daarnaast is veel aandacht en zorg besteed aan het behouden van de bestaande rechten in combinatie met het opnemen van spuitzones. Door de keuzes eerst te formaliseren in een Nota van Uitgangspunten ontstond een breed draagvlak.