Hillegom

Bestemmingsplan `t Zand

Opdrachtgever Adriaan van Erk
Contactpersoon Jeroen van Nuland
Jaar 2012

Nadat het stedenbouwkundig plan voor deze woningbouwontwikkeling was uitgekristalliseerd is direct een aanvang gemaakt met het opstellen van het bestemmingsplan. De vraag was om dit zo flexibel mogelijk in te steken zodat optimaal aan de vraag vanuit de markt kan worden voldaan. Het totaal aantal woningen is weliswaar vastgelegd, maar typologisch is er een grote vrijheid binnen de verschillende woonvelden mogelijk. Na de vaststelling van dit bestemmingsplan is duidelijk geworden dat de wijze van bestemmen, op het moment dat de woningmarkt verandert, zijn vruchten afwerpt.

 

  • Buro SRO