Cuijk

Bezonningsstudie IKC Padbroek

Opdrachtgever Gemeente Cuijk
Contactpersoon Erik Mekelenkamp
Jaar 2015

Het samenwerkingsverband van onderwijsstichtingen Optimus en Invitare, kinderopvangorganisatie Spring en de gemeente Cuijk wil een nieuw Integraal KindCentrum (IKC) in de wijk Padbroek in Cuijk realiseren. Naar aanleiding van een aantal zienswijzen op het plan, heeft de gemeente Cuijk Buro SRO gevraagd een bezonningsstudie op te stellen. Hierbij was het van belang om de impact van zowel het bouwplan (ontwerp architect) als van de maximale bouwmogelijkheden uit het bestemmingsplan inzichtelijk te maken. Het IKC is vanaf medio 2017 in gebruik.