Achterberg

Buiten wonen in Achterberg-Oost

Opdrachtgever Achterbergse Ontwikkelingsmaatschappij
Contactpersoon Guido Yntema
Jaar 2014

Achterberg heeft nog een beperkt aantal mogelijkheden om zich binnen de bestaande kern verder te ontwikkelen. Eén daarvan is Achterberg-Oost, een inbreidingslocatie met circa 40 woningen. Als eerste stap is een gebiedsvisie opgesteld die (nog steeds) leidend is voor de verdere planvorming en –ontwikkeling.  Zo vormen de uitgangspunten van de visie de onderlegger van het opgestelde bestemmingsplan. Het daarin opgenomen woongebied biedt flexibiliteit voor de toekomst, waarbij de stedenbouwkundige principes uit de visie in de regels zijn geborgd. Tevens is een handboek opgesteld met onder meer een beeldkwaliteitsplan aan de hand waarvan de realisatie plaatsvindt. Buro SRO staat met deze producten en advies de ontwikkelaar ter zijde.

  • Buiten wonen in Achterberg-Oost _ verbeelding
  • Buiten wonen in Achterberg-Oost _ visie
  • Verkavelingsstudie Achterberg, gemeente Rhenen