Reusel

Centrumvisie Reusel

Opdrachtgever Gemeente Reusel - De Mierden
Contactpersoon John van de Zand
Jaar 2014

Een visie voor het centrum van Reusel maak je zeker niet alleen. Bij de totstandkoming van de visie is dan ook niet over één nacht ijs gegaan. Vele partijen zijn intensief betrokken bij het opstellen van de visie. Door middel van enquêtes, informatieavonden en workshops is input geleverd en draagvlak gecreëerd. Het interactieve proces met bewoners, ondernemers, raadsleden, coöperaties en externe deskundigen heeft geleid tot een maatwerk-visie die sturing geeft op hoofdlijnen en voldoende ruimte laat voor verschillende ontwikkelingsrichtingen.

 

  • Buro SRO