Schoonhoven Noord

Centrumvisie Schoonhoven-Noord

Contactpersoon John van de Zand
Jaar 2014

Het verouderde wijkwinkelcentrum van Schoonhoven Noord is aan vernieuwing toe. Het doel is om het winkelcentrum nieuw leven in te blazen door het concentreren van de winkelvoorzieningen in dit deel van de wijk. Het programma bestaat onder andere uit de nieuwbouw van een supermarkt, de sloop en nieuwbouw van enkele appartementencomplexen en de realisatie van een aantrekkelijk openbaar gebied waarin de bewoners van Schoonhoven Noord kunnen winkelen en verblijven. De visie vormt het resultaat van intensieve samenwerking tussen de gemeente en QuaWonen. In aansluiting op de visie heeft Buro SRO de opdracht gekregen om het bestemmingsplan op te stellen.