Maastricht

Connectie: bidbook crematorium ENCI

Opdrachtgever Monuta
Contactpersoon Guido Yntema
Jaar 2014

In 2018 stopt de mergelwinning in het ENCI-gebied. De komende jaren vindt een transformatie plaats waarbij de mergelgroeve toegankelijk wordt. Anderzijds blijft de cementindustrie op deze locatie gehandhaafd.  Het onverenigbare verenigen is als leidend thema gekozen in de transformatie. Monuta wil hier een bijdrage aan leveren in de vorm van een crematorium dat midden in de maatschappij komt te staan. Na enkele jaren planvorming ontstond de wens de tot dan toe gemaakte stukken te bundelen in één document waarin gebied, crematie en gebouw met elkaar worden verbonden. Het bidbook geeft in een wervende verhaallijn deze samenhangende toekomstvisie voor de beoogde locatie aan de visvijver. In Maastricht is geen vergelijkbare plek te vinden met een dergelijke natuurlijke setting en overeenkomstige symboliek.  Evenmin is er een andere locatie die zo aansluit op de ambities van Monuta voor het crematorium van de toekomst. Bovenal brengt het bidbook een connectie in beeld: tussen heden en verleden, tussen natuur en gebouwen en tussen leven en dood.

  • Connectie Bidboek crematorium ENCi Maastricht _ Connecties
  • Connectie Bidboek crematorium ENCi Maastricht _ luchtfoto en transformatie
  • Connectie Bidboek crematorium ENCi Maastricht _ wandelkaart