Gemert

De Bloemerd

Opdrachtgever Bouwbedrijf Raaijmakers
Contactpersoon Maarten Geerts
Jaar 2014

De Bloemerd ligt op een aantrekkelijke locatie in Gemert, op de overgang tussen kern en  buitengebied. Bouwbedrijf Raaijmakers had voor de locatie al een stedenbouwkundig plan opgesteld, maar wilde uitvoeringsvrijheid om in te kunnen spelen op de vraag van de potentiële kopers. Buro SRO heeft daarom een flexibel bestemmingsplan en beeldkwaliteitskader opgesteld, waarin de hoofduitgangspunten van het plan zijn vastgelegd, maar dat ruimte biedt voor meerdere verkavelingen. Bouwbedrijf Raaijmakers kon zo de, vooraf niet voorziene wensen van de belangstellende honoreren, zonder dat dit tot een bestemmingsplanwijziging leidde. Resultaat: Ondanks de moeilijke marktomstandigheden waren voor vaststelling van het bestemmingsplan vrijwel alle woningen verkocht!

  • De Bloemerd bestaande woning
  • De Bloemerd referentie bebouwing
  • De Bloemerd_gewijzigd verbeelding vastgesteld