Zeist

De Dreef

Opdrachtgever Vidazz
Contactpersoon Erwin Stevens
Jaar 2018

Het kantoorgebouw aan De Dreef 2 in Zeist wordt omgebouwd naar appartementen. Doordat de vraag van kantoren afneemt en de vraag van woningen toeneemt is herbestemmen een logische stap. Door deze transformatie wordt er afgeweken van het bestemmingsplan. Het plan valt onder de zogenaamde kruimellijst die in Artikel 4, bijlage 2 Besluit omgevingsrecht (Bor) is opgenomen, waardoor deze transformatie met een eenvoudige procedure mogelijk is. Met de nieuwe invulling is gelijk ook de buitenruimte meegenomen. Het inrichtingsplan van Buro SRO integreert de kwaliteiten van het bosperceel met voldoende parkeerplaatsen. Door slim om te gaan met het hoogteverschil worden de bergingen uit het zicht gehaald en ontstaat er mooie voorruimte.