Langedijk

De Overbrugging SP

Opdrachtgever woningbouwvereniging Langedijk
Contactpersoon John van de Zand
Jaar 2017-2018

Met de sloop van ‘De Overbrugging’ wil de gemeente Langedijk dat deze locatie wordt herontwikkeld naar woningbouw. Het gebied moet voor een groot deel voor sociale huurwoningen geschikt worden gemaakt. Buro SRO heeft de opdracht gekregen van Woonstichting Langedijk om het stedenbouwkundig plan op te stellen. In een interactief proces met gemeente en een klankbordgroep, waarin omwonenden zijn vertegenwoordigd, is het stedenbouwkundig plan opgesteld.

Het plan gaat uit van twee woonvelden. Één woonveld ten behoeve van appartementen en één woonveld met grondgebonden marktwoningen. Stedenbouwkundig is nadrukkelijk ingespeeld op de naastgelegen sportvelden door de voorgestelde appartementencomplexen met elkaar te koppelen door middel van een combinatie van bergingen, galerijen en een geluidscherm. Dit unieke concept levert een geluidsluw woonmilieu op waar, ruim binnen de geldende normen, het prettig wonen is.