Woerden

Den Oudsten

Opdrachtgever Maatschap Den Oudsten
Contactpersoon John van de Zand
Jaar 2017

De locatie van voormalig carrosseriebedrijf Den Oudsten aan de oostrand van Woerden komt vrij om te worden herontwikkeld als woningbouwlocatie. Na eerder al het masterplan te hebben opgesteld, verzorgt Buro SRO inmiddels ook het stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan. Het ontwerp gaat uit van een forse groenzone aan de oostzijde als buffer naar het bedrijventerrein dat hier ontwikkeld is en wordt. De woningen zijn sterk op deze groene buffer georiƫnteerd. Haaks op de groenzone bevinden zich vier woonblokken met parkeergelegenheid aan de achterzijde. De voorzijde is daarmee zeer autoluw. Er ontstaan daardoor aantrekkelijke openbare ruimten zoals fietsstraten en hofjes gericht op de groene buffer. Aan de westzijde vormt een bestaande singel met groenzone de overgang naar de bestaande woonwijk. De noordzijde onderscheidt zich door het doorzetten van het bebouwingsritme van het lint.