Landhorst

Dorpsvisie Landhorst

Opdrachtgever Vereniging Peelbelang & Gemeente Sint Anthonis
Contactpersoon Peter Abels
Jaar 2011

Het dorp Landhorst met al zijn voorzieningen ontleent zijn bestaansrecht voor een groot deel aan de zelfredzaamheid van de bewoners. Het opstellen van een Dorpsvisie Landhorst in het kader van de pilot zelfsturing was hen daarom op het lijf geschreven. Met het hele dorp is aan de hand van stellingen en scenario’s het gewenste toekomstbeeld geschetst. Tijdens de rondwandeling door het dorp is hierover met een aantal raadsleden van gedachten gewisseld.

Landhorst is op de toekomst voorbereid met de visie die zich richt op de kernkwaliteiten van het dorp: rust, ruimte en groen in combinatie met een ruime sortering aan voorzieningen.

  • Dorpsvisie Landhorst
  • Dorpsvisie Landhorst dorpswandeling