Ledeacker

Dorpsvisie Ledeacker

Opdrachtgever Dorpsvereniging ´t Leker
Contactpersoon Peter Abels
Jaar 2012

De dorpsvereniging ‘t Leker wilde in hun dorpsvisie de nadruk leggen op de uitstraling van het dorp. Deze visie was hard nodig omdat een aantal belangrijke herinrichtingsopgaven voor de deur stonden, zoals die voor het beekdal van de Tovensche beek en de Dorpsstraat.

In de dorpsvisie zijn de oude beekdalen en het dorpshart onderdeel van een netwerk van routes. Dit netwerk koppelt de beeldbepalende plekken en gebouwen aan de (recreatieve) voorzieningen. De specifieke ligging en historie van Ledeacker wordt zo beter zichtbaar en beleefbaar voor zowel de dorpsbewoners zelf als voor de recreant. Door een fraaie inrichting ontstaan plezierige ommetjes en directe routes naar de omliggende campings en sportvelden.

  • Dorpsvisie Ledeacker dorpseigen uitstraling
  • Dorpsvisie Ledeacker
  • Dorpsvisie Ledeacker keuterboerderijtje
  • Dorpsvisie Ledeacker routenetwerk