Stevensbeek

Dorpsvisie Stevensbeek

Opdrachtgever Dorpsraad Ruimte voor Morgen i.s.m. de gemeente Sint Anthonis
Contactpersoon Peter Abels
Jaar 2012

Stevensbeek wil op de toekomst voorbereid zijn. De kenmerkende pioniersgeest van de dorpsbewoners bleek weer eens uit het feit dat zij zelf aan de slag zijn gegaan met een plan voor de toekomst dat gericht is op behoud en versterking van de leefbaarheid.

De dorpsvisie is opgesteld in het kader van de gemeentelijke pilot “zelfsturing” die gericht is op meer eigen verantwoordelijkheid voor het dorp. Buro SRO heeft bij dit zelfsturingstraject opgetreden als professionele begeleiding en leverde inhoudelijke expertise op het gebied van visie en beeldkwaliteit. Bij dit laatste lag het accent op het versterken van de eigen identiteit van het dorp met behulp van de door Buro SRO ontwikkelde historische analysemethodiek.

Op het gebied van duurzaamheid spreekt Stevensbeek in de dorpsvisie de ambitie uit om in de toekomst te kunnen voorzien in de eigen energievraag. De opwekking van energie biedt kansen voor extra economische activiteiten in het dorp. Daarnaast kan energieopwekking financieel bijdragen aan de verwezenlijking van de projecten die voortkomen uit de dorpsvisie.

  • Dorpsvisie Stevensbeek_historische analyse
  • Dorpsvisie Stevensbeek_veldbezoek