Huissen

Driegaarden fase 1

Opdrachtgever VanWonen, Zaat Vastgoed en Fam. Lamers
Contactpersoon Erik Mekelenkamp
Jaar 2019

Ten zuidoosten van stadskern van Huissen ligt het gebied Driegaarden. Het betreft hier oude glastuinbouwlocaties die jaren geleden zijn gesaneerd met als doel hier woningbouw te realiseren. Mede door de economische recessie is dit project stil komen te liggen. Met het economisch herstel en de vraag naar woningen is in samenspraak met de gemeente bepaald dat fase 1 van Driegaarden ontwikkeld kan worden. Buro SRO is door de ontwikkelaars gevraagd het stedenbouwkundig plan, een beeldkwaliteitplan en ook het bestemmingsplan op te stellen.

Voordat het plangebied bebouwd was met kassen, was de grond in gebruik als boomgaard. Daarom is ervoor gekozen om centraal in het plangebied een groene gaarde op te nemen. De op deze gaarde uitkomende woonstraatjes bieden een informele woonplek waar op straat gespeeld kan worden. Het plan voorziet ook in de inpassing van een nieuwe buurtsupermarkt. Het uiteindelijke woningaantal en de typering zal in een later stadium worden bepaald, afhankelijk van de actuele behoefte aan woningen in Huissen op dat moment.