Zetten

Ecowijk Veldzicht

Opdrachtgever Woonstichting Valburg
Contactpersoon Peter Abels
Jaar 2018

Woonstichting Valburg heeft de ambitie om met de vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe en een seniorencollectief een sociaal, duurzaam en ecologisch woonconcept te realiseren. Buro SRO heeft aan de rand van Zetten dit concept uitgewerkt: Ecowijk Veldzicht.
Veldzicht is een autovrije wijk met een organische verkaveling. De bewoners van het bijzondere project vormen straks een veelkleurig palet van ouderen, (hulpbehoevende) jongeren, gezinnen en éénpersoonshuishoudens. Ook mensen die op zoek zijn naar een bijzondere woonvorm kunnen hier terecht o.a. in de tiny houses. Het overvloedige groen biedt ruimte voor ontmoeting. De centrale groene weide, de moestuin, het huiskamercafé en de activiteitenruimte versterken de sociale cohesie.
Het streven is om te bouwen volgens het cradle-to-cradle-principe. Door zongerichte te verkavelen en zonnepanelen en warmtepompen toe te passen zal het netto energiegebruik tot nul worden gereduceerd. Voedsel kan deels ter plekke worden geproduceerd en zal daarnaast via een voedselcoöperatie lokaal worden ingekocht.