Alem

Eiland van Alem

Opdrachtgever Dekker Landschapsontwikkeling en gemeente Maasdriel
Contactpersoon Lars Schothuis
Jaar 2020 - heden

Ten noorden van Den Bosch, op het punt waar de Maas en de Waal elkaar bijna raken, ligt het eiland van Alem. Dit gebied is onderdeel van de gemeente Maasdriel en is omsloten door de Maas. Al jaren wordt op deze bijzondere plek gekeken naar maatregelen voor waterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie i.c.m. delfstofwinning.

Speerpunten voor de ontwikkeling
Binnen het gebied worden verschillende speerpunten gecombineerd: Ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve potentie, het versterken van het rivierlandschap, beter benutten van cultuurhistorische elementen zoals Fort Sint Andries en het verbinden van de dorpen Alem en Kerkdriel met elkaar en de rivier. Dit alles i.c.m. duurzame delfstofwinning die ook bijdraagt aan de landschappelijke kwaliteit van het gebied. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de ontwikkeling aangewezen als pilot in het kader van Integraal Riviermanagement (IRM) met een publiek-private samenwerking.

Buro SRO levert in dit proces de landschappelijke expertise met ruimtelijke studies naar de bestaande waarden en karakteristiek van het gebied en mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor de toekomst. Daarnaast ondersteunen we bij de omgevingsdialoog. Via verschillende interactieve sessies met zowel de publieke partijen als de private partijen zijn de eerste resultaten geboekt en verwerkt in een fraaie visie.