Gemeente Hillegom

Flexibel bestemmingsplan en organisch ontwikkelen

Opdrachtgever AM Wonen
Contactpersoon Jeroen van Nuland / John van de Zand
Jaar 2014

In de huidige markt wordt steeds vaker gezocht naar planvormen waarbij de stedenbouwkundige invulling niet tot ver achter de komma is dichtgetimmerd. Ook wel organische ontwikkelen of vraaggestuurd ontwikkelen genoemd. Buro SRO heeft de afgelopen tijd aan plannen gewerkt en is momenteel betrokken bij diverse ontwikkelingen waarbij deze wijze van ontwikkelen vraagt om specifieke planvormen.

Buro SRO werkt met een planconcept waarin een grote mate van ontwikkelingsvrijheid is opgenomen en waarmee tegelijkertijd gestuurd kan worden op de ruimtelijke kwaliteit. Deze belangen lijken in eerste instantie tegenstrijdig. Onze ervaring is echter dat met het doorlopen van een zorgvuldig en helder proces en de juiste producten dit zeer goed te combineren is. In onze aanpak streven wij daarom naar plannen waarbij organische ontwikkelen de basis is en meerdere toekomstige uitwerkingen mogelijk zijn. Op deze manier wordt geanticipeerd op de vraag van morgen.