Wijchen

Functieverandering Graafseweg Wijchen

Opdrachtgever familie Loeffen
Contactpersoon Arjan van der Mispel
Jaar 2014

Aan de Graafseweg 300-302 in Wijchen vindt een herontwikkeling plaats van een voormalige hovenier. De bedrijfsgebouwen zullen worden gesloopt, waarna twee woongebouwen met maximaal 6 landelijke woningen verrijzen. Het voormalige bedrijf is verdeeld over twee kadastrale percelen met twee bedrijfswoningen, welke zijn ingepast in het plan. Voor de herontwikkeling zijn diverse schetsontwerpen gemaakt. Dat heeft geresulteerd in een definitief schetsplan ten behoeve van niet alleen woningbouw maar waarbij ook veel aandacht is voor de natuurdoelstellingen en de landschappelijke inpassing. Het plan is vervolgens vertaald in een bestemmingsplan. Dit plan is een sprekend voorbeeld van een rood-voor-rood plan, opgesteld in nauwe samenwerking met de initiatiefnemers en de gemeente.

  • Functieverandering Graafseweg Wijchen
  • Functieverandering Graafseweg Wijchen Verbeelding Bestemmingsplan