Doesburg

Gebiedsvisie De Blauwe Knoop

Opdrachtgever Gemeente Doesburg
Contactpersoon Guido Yntema
Jaar 2017

Centraal in Doesburg ligt het stroomgebied van de Oude IJssel. Een gebied met verborgen kwaliteiten dat een andere blik vraagt om deze te ontdekken. Hier komen een aantal ontwikkelingen samen in een waterrijk landschap: De Blauwe Knoop. De gebiedsvisie knoopt deze plannen aan elkaar door een “eilanden”-concept. Ieder eiland kan een eigen functie en uitstraling krijgen, maar onderling zijn ze verbonden door het waterlandschap. Voor drie eilanden is een toekomstbeeld geschetst met verrassende en vernieuwende combinaties van waterwerken & recreatie, wonen & werken en sport & evenementen. De eilanden liggen in een toegankelijk landschap met aantrekkelijke verblijfsplekken en routes. Zodoende worden de verborgen schatten van de Blauwe Knoop steeds meer zichtbaar.