Gemert

Gebiedsvisie Oudestraat-Dribbelei

Opdrachtgever Jos Maas, gemeente Gemert-Bakel
Contactpersoon Peter Abels
Jaar 2020

De zuidelijke entree van Gemert is al jaren weinig representatief. Molen ‘de Volksvriend’ is recent opgeknapt, maar is aan het zicht onttrokken door vervallen bedrijfsbebouwing die de windvang belemmert. Ook het aangrenzende park Dribbelei is aan een fikse onderhoudsbeurt toe.

In de structuurvisie van Gemert is het gebied aangewezen als ontwikkellocatie. Het gebied Oudestraat-Dribbelei biedt een kans voor het realiseren van een parkachtig woonmilieu dichtbij het centrum. Daarmee is de plek erg aantrekkelijk voor de doelgroep 50-plussers die een grondgebonden woning willen nabij het park en niet ver van het dorpshart van Gemert. De gebiedsvisie was onderwerp van de omgevingsdialoog met alle belanghebbenden waarna de kaders voor het ontwikkelen van een fraai plan konden worden vastgesteld.