Hattem

Nota Ruimtelijke Kwaliteit Buitengebied

Opdrachtgever Gemeente Hattem
Contactpersoon Peter Abels
Jaar 2019

Het buitengebied is één van de visitekaartjes van Hattem. Het is een belangrijk recreatiegebied voor zowel de inwoners (uitloopgebied) van Hattem als voor bezoekers van de gemeente.

De nota Ruimtelijke Kwaliteit Buitengebied Hattem is een inspiratiekader voor de inrichting van de erven en de uitstraling van de bebouwing. Met behulp van de ontwerpregels kunnen initiatiefnemers plannen ontwikkelen die de culturele waarde, belevingswaarde en daarmee de identiteit van dit fraaie buitengebied versterken. De nota bevat naast inspiratieregels een beperkt aantal welstandscriteria zodat het tevens gebruikt kan worden bij het welstandstoezicht.